top of page
Banka kultur

Razvoj in vzdrževanje banke kultur ekonomsko in ekološko pomembnih višjih gliv je osnova za našo dejavnost. Ohranjanje živih kultur in njihovo razmnoževanje je zahtevno in natančno delo, ki zahteva visoko specializiran kader. Ukvarjamo se tudi z izvajanjem raziskav in razvojem novih izolacij kultur iz naravnega okolja in z njihovim vzdrževanjem za industrijsko rabo kot dediščino naravnih virov zanamcem.

Proizvodnja micelija

Žitni micelij je osnova za pridobivanje in širjenje glivne mase različnih snovi ali pa kot t. i. semenski material. Prav tako se iz micelija lahko pridobijo zelo uporabne snovi, ki vsebujejo obilico aktivnih molekul. Lastna proizvodnja zagotavlja kakovosten genski material in dober pridelek zaradi minimalnega stresa in optimizacije življenskega cikla glive.

Proizvodnja substrata

Substrat je sterilizirana mešanica lesnih sekancev in različnih žit. Za vsako vrsto gob se pripravlja posebna mešanica. Priprava in pakiranje substrata bosta potekala na naši lokaciji in bo dostopen kooperantom, ki se bodo želeli vključiti v verigo dobaviteljev. Naše kooperante želimo naučiti postopka gojenja različnih vrst gob, kar je ob ustreznem ravnanju lahko dobrodošla dopolnilna dejavnost na kmetijah.

Gojenje gob

Na inštitutu imamo lastne gojilnice, v prihodnosti pa nameravamo v čim večji meri sodelovati s kooperanti. Naše kooperante želimo naučiti postopka gojenja različnih vrst gob, kar je ob ustreznem ravnanju lahko dobrodošla dopolnilna dejavnost na kmetijah. Treba je spremeniti namembnost opuščenih hlevov ali drugih gospodarskih poslopij v gojilnice. Mi bomo zagotovili substrat in tudi odkup pridelka, ki ga bomo v naših prostorih potem predelovali.

Od nabiranja h gojenju
banka kultur
proizvodnja micelja
Anchor 1
Anchor 2
bottom of page