top of page

O Inštitutu IAMB

Inštitut za aplikativno mikologijo in biotehnologijo (IAMB, Zavod) deluje na znanstveno-raziskovalni ravni s področja aplikativne mikologije in biotehnologije. Ustanovitelj in direktor je Janez Gorenšek, ki se že od leta 2001 intenzivno ukvarja z izolacijo, določevanjem in razvojem uporabnih tehnologij na področju mikologije in njihovih aplikacij v zdravstvene, ekološke in prehrambene namene.

Inštitut IAMB se aktivno povezuje z domačimi in mednarodnimi sorodnimi inštitucijami. Tako formalno in neformalno deluje na področju znanstveno-raziskovalnih dejavnosti pri različnih projektih.

Delovanje zavoda je usmerjeno na naslednja področja:

 

1. Raziskovalna dejavnost

Inštitut IAMB izvaja naslednje raziskovalne dejavnosti:

 

  • znanstveno-raziskovalne dejavnosti s področja aplikativne mikologije in biotehologije,

  • razvija in vzdržuje banko kultur ekonomsko in ekološko pomembnih višjih gliv,

  • razvija lastne laboratorijske dejavnosti za potrebe izvajanja znanstveno-raziskovalne dejavnosti in razvoja aplikativne mikologijie,

  • izvaja raziskave in razvoj novih izolacij kultur iz naravnega okolja in njihovo vzdrževanje za industrijsko rabo kot dediščino naravnih virov zanamcem,

  • ukvarja se z razvojem izolacijskih tehnik bioaktivnih molekul glivnega izvora.

 

2. Izobraževalna dejavnost

Inštitut IAMB se aktivno vključuje v izobraževanje in ozaveščanje strokovne in širše javnosti s področja zdravega načina prehranjevanja, s poudarkom na gobah kot superživilu prihodnosti in njihovih možnosti ter koristnih lastnosti, o čemer želi ozaveščati.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page